i Norge samt over de i Embede ansatte udexaminerede Under-Chirurger.

Utgitt: Christiania,
1818
8 s. Uten omsl. Ryggen heftet og forsterket papirstrimmel. N. på tbl. Eselører i n. hj., ellers meget pen.
Kommentar: Blandt annet de første leger uteksaminert ved Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania. Listen ble tilsendt alle apotek for å kontrollere navnene mot reseptene. I listen er også oppgitt hvor den enkelte praktiserer. Eks: “Hr. With, R., Overchirurg ved den 2den Aggerhusiske Brigade, ridder af Dannebrogen.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

i Norge samt over de i Embede ansatte udexaminerede Under-Chirurger.