Kart over Buskeruds Amt. Sydlige blad. Forfattet af S. C. Gjessing.

Utgitt: Christiania,
1881
Kartet måler 47 x 85 cm, falset i 16, oppklebet på tynn sjirting.
Kommentar: Kun Sydlige blad. Kart over Drammen og Kongsberg innfelt. Terrenget er omradert av M. T. Kingo 1881.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Kart over Buskeruds Amt. Sydlige blad. Forfattet af S. C. Gjessing.