Kart over Kristiania Omegn i 6 blade i målestokken 1:25 000. Nr. I-VI.

Trykt mellom ca 1900-1920.
Kartene er falset og brettet i seks orig. omslag. Ulike utgaver. Navn på foromslagene. Noen smårifter i brettene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Kart over Kristiania Omegn i 6 blade i målestokken 1:25 000. Nr. I-VI.