• Hjem
  • Bøker
  • Lokalhistorie
  • NORD-NORGE
  • Kart over Nord-Norge (Tromsø Stift) med tilstøtende dele av Sverige, Finland og Rusland. Utarbeidet i 4 Blade av Major K. Gleditsch. Tegnet av Ivar Refsdal … Maalestok 1: 600 000

Kart over Nord-Norge (Tromsø Stift) med tilstøtende dele av Sverige, Finland og Rusland. Utarbeidet i 4 Blade av Major K. Gleditsch. Tegnet av Ivar Refsdal … Maalestok 1: 600 000

Utgitt: Kristiania, Aschehoug,
1916 – 1917
3 fargetrykte kart, 75 x 58 cm. Falset i 18. Orig. omsl. Pene
Kommentar: Blad Sørøst mangler, men det omfatter ikke Norge. Nord- Norge er komplett i disse tre kartene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Kart over Nord-Norge (Tromsø Stift) med tilstøtende dele av Sverige, Finland og Rusland. Utarbeidet i 4 Blade av Major K. Gleditsch. Tegnet av Ivar Refsdal … Maalestok 1: 600 000