Naturen og Menneskelivet i det høie Norden.

Utgitt: Kjøbenhavn,
1860
374 s. Fraktur. Foldekart med Nordpolen som sentrum. Samt. skb. Fuktskj. s. 308-339. N. på fribl. Noe avskrapne kanter, ellers pen.
Kommentar: Heri bl. a.: Spidsberg – Bjørnøen – Jan Mayen – Lapperne

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Naturen og Menneskelivet i det høie Norden.