Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 og 13-14 fra 1950. Tils. 7 blader. De illustrerte artiklene (2 s.) om hvalfangst er av Haakon Mielche og er 7 av 8 artikler, den første mgl.

Utgitt: Oslo,
1950
Stort ukebladformat. Indiv. paginert. Illustr. i s/h og litt farger, alle omsl. fargetr. Noe ufriske kanter og noen eselører. De fleste heftene har noen løse ark, ellers er de stort sett pene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 og 13-14 fra 1950. Tils. 7 blader. De illustrerte artiklene (2 s.) om hvalfangst er av Haakon Mielche og er 7 av 8 artikler, den første mgl.