Opmuntring til mine Medborgere om Deeltagelse i Canal-Handelen.

Utgitt: Slesvig, eget forlag,
1784
4to. 89 s. Fraktur. Tittelkobber med sluse og vindmølle. 3 foldekobbere bak i boken: Kart over det sydlige Skandinavia med de baltiske stater, Østersjøen og Nordsjøen. Kart over Eiderkanalen og dens nivåer. Prospekt over den østlige munning av kanalen. Alle Steenersen del. og F. N. Rolffsen sc. Foldekart med konstruksjonsdetaljer fra kanalen mgl. Senere skinnbd. Gj.g. fuktskjold i materien, ikke på plansjene. Foldekartet over Skandinavia har endel gule pletter, de andre plansjene er stort sett rene. Papiret på fordekkel noe avskrapet. Rift i fr. forsats. Ex libris.
Kommentar: Christian VII’s såkaldte Slesvig-Holstenske Kanal ble anlagt i årene 1777 og 1785. Bruyn var borgmester i Slesvig og ga samme år ut et skrift på tysk: “Auf- munterung an meiner Mitbürger zur Theilnehmung an dem Canal=Handel”. B. D. II, 1048.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Opmuntring til mine Medborgere om Deeltagelse i Canal-Handelen.