Pl. 101. (Storbjørnemose / Polytrichum commune). Fra verket Svensk Botanik.

Utgitt: Stockholm,
1803
Originalt håndkolorert kobberstikk. Papirmål: 22,5 x 12,5 cm. Platemål: 17 x 10 cm. Litt ugjevn høyre kant, ellers meget pen.
Kommentar: “Svensk botanik” ble utgitt i 117 hefter med omslag mellom 1802 og 1843. Her fra bind 2.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Pl. 101. (Storbjørnemose / Polytrichum commune). Fra verket Svensk Botanik.