• Hjem
  • English Botany
  • Pl. 135 (Smørblomst / Piggsoleie / Ranunculus arvensis / Corn Crowfoot). Fra verket “English Botany or, Coloured Figures of British Plants, with their Essential Characters, Synonyms and Places of Growth”.

Pl. 135 (Smørblomst / Piggsoleie / Ranunculus arvensis / Corn Crowfoot). Fra verket “English Botany or, Coloured Figures of British Plants, with their Essential Characters, Synonyms and Places of Growth”.

Utgitt: London,
1790-1814
Originalt håndkolorert kobberstikk. Papirmål: 22,5 x 14 cm. Platemål: 16,5 x 9 cm. Litt ugjevn venstre kant, ellers meget pen.
Kommentar: “Sowerby’s Botany” var sin tids mest omfattende flora over engelske planter. Førsteutgaven omfatter 2,592 plansjer og en lettfattelig tekstside på engelsk for hver plansje. Dette gjorde at verket ble veldig godt mottatt også blant vanlige folk. De estetisk vakre illustrasjonene hjalp også floraens popularitet.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Pl. 135 (Smørblomst / Piggsoleie / Ranunculus arvensis / Corn Crowfoot). Fra verket “English Botany or, Coloured Figures of British Plants, with their Essential Characters, Synonyms and Places of Growth”.