Pl. 177. (Legesteinfrø). Fra verket Svensk Botanik.

Utgitt: Stockholm,
1804
Originalt håndkolorert kobberstikk. Papirmål: 24 x 14 cm. Platemål: 16,5 x 10 cm. Et meget pent eksemplar.
Kommentar: “Svensk botanik” ble utgitt i 117 hefter med omslag mellom 1802 og 1843. Fra bind 3.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Pl. 177. (Legesteinfrø). Fra verket Svensk Botanik.