Privatbilder, de fleste fra en sjøreise rundt norskekysten sommeren 1937.

Tv4to. Grå fotoark. 3-6 s/h bilder på hver s., endel fra Nord-Norge med steder som tyskerne brente i 1944. Stort sett tekstet. I god stand.
Kommentar: Avreise fra Oslo18. juli 1937 med “Kong Erik”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Privatbilder, de fleste fra en sjøreise rundt norskekysten sommeren 1937.