Smaavers.

Utgitt: Kristiania,
U.å.
30 s. Orig. dek. omsl., heftet m. rød snor. Litt smusset. Forf. ded.
Kommentar: Håndskrevet og signert dikt på titelbl. Tonesatt av bl. a. Signe Lund og Leif Halvorsen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Smaavers.