Træ- og Udskjærings-Arbeide til Husflidens Fremme i Norge. Med 114 tegninger i træsnit.

Utgitt: Christiania,
1862
8vo. 44 s. Heftet med original ryggremse. Gjennomgående fuktskjold i øvre marg/øvre del.
Kommentar: Asbjørnsens lille skrift må vel noe va det første som har ordet “Husflid” i seg i Norge og påvirket sikkert Eilert Sundt i 1867. Artikkelen er et særtrykk fra tidsskriftet “Budstikken”.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Træ- og Udskjærings-Arbeide til Husflidens Fremme i Norge. Med 114 tegninger i træsnit.