• Hjem
  • Bøker
  • Naturhistorie og vitenskap
  • Bøker eldre enn 1850
  • Utförlig Handbok i Färgkonsten; eller Anvisning att efter de bästa och waraktigaste metoder färga så wäl lös Ull, Ullgarn och Ylletyger, som Bomull-Linne och Silke af alla slag; jemto … I-II. (+) Nyaste Upptäckter i Färgkonsten. En Samling af på sednare åren uppfunna methoder att anbringa de waraktigaste och wackraste Färger på Ylle, Bomull och Silke.

Utförlig Handbok i Färgkonsten; eller Anvisning att efter de bästa och waraktigaste metoder färga så wäl lös Ull, Ullgarn och Ylletyger, som Bomull-Linne och Silke af alla slag; jemto … I-II. (+) Nyaste Upptäckter i Färgkonsten. En Samling af på sednare åren uppfunna methoder att anbringa de waraktigaste och wackraste Färger på Ylle, Bomull och Silke.

Utgitt: Stockholm, Upsala,
1833-1847
8vo. (8), 115, 84, 98, (2) s. I ett pr. helsk.bd. med blindpr. dekor. Fraktur. Liten skade på øvre kap., litt st. hj., mat. delvis plettet, ellers pen. Navn og st. på forsats. 1 blad mangler, 1 blad løst (s. 79/80 og 81/82 i siste del.).

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Utförlig Handbok i Färgkonsten; eller Anvisning att efter de bästa och waraktigaste metoder färga så wäl lös Ull, Ullgarn och Ylletyger, som Bomull-Linne och Silke af alla slag; jemto … I-II. (+) Nyaste Upptäckter i Färgkonsten. En Samling af på sednare åren uppfunna methoder att anbringa de waraktigaste och wackraste Färger på Ylle, Bomull och Silke.