• Hjem
  • Bøker
  • Naturhistorie og vitenskap
  • Væxtlivet i Norge med særlig Hensyn til Plantegeographien. Af (…), Professor i Botanik ved Universitetet i Christiania. Udgivet som Festskrift til Kjøbenhavns Universitets 400 Aars Jubileum. Med Illustrationer og 9 Karter.

Væxtlivet i Norge med særlig Hensyn til Plantegeographien. Af (…), Professor i Botanik ved Universitetet i Christiania. Udgivet som Festskrift til Kjøbenhavns Universitets 400 Aars Jubileum. Med Illustrationer og 9 Karter.

Utgitt: Christiania,
1879
4to. 143 s. Nytt helsjirtbd. Rikt illust. i s/h. 9 fargetrykte pl. Meget pen.
Kommentar: Ded. fra “forfatteren” på smtbl. Ill. fra bl.a. Rjukanfoss, Trolltindene, Torghatten, Raftsund og Varanger.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Væxtlivet i Norge med særlig Hensyn til Plantegeographien. Af (…), Professor i Botanik ved Universitetet i Christiania. Udgivet som Festskrift til Kjøbenhavns Universitets 400 Aars Jubileum. Med Illustrationer og 9 Karter.