Flood, Constantius:

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!