Zapffe, Peter Wessel:

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!