1898 20 febr. 1923.

Utgitt: Oslo,
U. å
4to. 72 s. Illustr. Priv. skb. Liten rift i s. 23. Dedikasjon fra Oslo Maskinmesterforening på friblad. Alle kanter noe avskrapet, rift i overtrekkspapir på bakperm, ellers pen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

1898 20 febr. 1923.