4 kartblad utarb. av NGO.

Utgitt: Oslo,
[1927].
Hvert blad 83 x 71 cm. Meget plastisk illustrerte firefarge-trykk. Noen mindre rifter i ytterkantene, ellers meget pene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

4 kartblad utarb. av NGO.