• Hjem
  • Bøker
  • GAMMEL VARIA
  • Bøker eldre enn 1850
  • Den rette Ordinants som paa Herre dagen i Ottense blef offuerseet oc beseglet, Huorledes Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis og Norges Riger, oc de Hertugdømme Slesuig, Holsten. Med de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe. Aldelis igiennem seet paa ny metflijd ord fra ord efter de rette beseglede Originaler.

Den rette Ordinants som paa Herre dagen i Ottense blef offuerseet oc beseglet, Huorledes Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis og Norges Riger, oc de Hertugdømme Slesuig, Holsten. Med de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe. Aldelis igiennem seet paa ny metflijd ord fra ord efter de rette beseglede Originaler.

Utgitt: Kiøbenhaffn, Waldkirch,
1617
8vo. CLIX (149 blad), (8) blad (register). Tresnitt på blad II (portrett.) og blad XVI (riksvåpen). Bundet i et sent 1800-talls skinnryggbd. med røde og grønne tittelfelt og rødt snitt. Tittelblad i rødt og sort. Små spor etter bokorm i bl. 12 – 28, anelse fuktskj. i nedre marg på de første 30 bl. Men et fast og pent eksemplar.
Kommentar: Thesaurus 424. Dette er en slags gjenutgivelse av kirkeordinantsen fra 1553, men med enkelte justeringer. Etter selve ordinantsen følger Johan Bugenhagens Undervisning og Raad (på latin), blad 105-145 (med noter). Deretter følger “Disse sex og tiue Artickle som bleffne paa Religionens vegne bevilgede, samtyckte oc beseglede i Ribe.” (blad 146-158).

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Den rette Ordinants som paa Herre dagen i Ottense blef offuerseet oc beseglet, Huorledes Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis og Norges Riger, oc de Hertugdømme Slesuig, Holsten. Med de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe. Aldelis igiennem seet paa ny metflijd ord fra ord efter de rette beseglede Originaler.