• Hjem
  • Uten kategori
  • Div. reklamemateriell. 1) 2 eks. av reklamebrosjyre fra Tiden for Prøysens samlede verker. 1978. 2) 2 reklamer for “Så seile vi på Mjøsa” [identisk med bokens omsl.] m. bestillingsskjema for bokhandlerne. 1969. 3) Reklame for bokklubbens utgivelse av Torhild Viken: Alf Prøysen – et portrett i tekst og bilder. 4) Bindestreken nr. 10/79 og nr.1/1993 med omtale av Prøysen. 5) Reklamebrosjyre for Diamantsykler med Prøysens vise “Ungkarssalme” som innledning. Udatert [sent 70-tall?]. 6) Juletillegg til Arbeiderbladet 24/12-1986 med Prøysenartikkel på midtsidene. 7) Helsides utklipp fra Aftenposten julaften 1970 med div. juletekster av Prøysen. 8) Utklipp fra Norsk Ukeblad nr. 52/75 med “hjemme hos”-reportasje hos Else Prøysen.

Div. reklamemateriell. 1) 2 eks. av reklamebrosjyre fra Tiden for Prøysens samlede verker. 1978. 2) 2 reklamer for “Så seile vi på Mjøsa” [identisk med bokens omsl.] m. bestillingsskjema for bokhandlerne. 1969. 3) Reklame for bokklubbens utgivelse av Torhild Viken: Alf Prøysen – et portrett i tekst og bilder. 4) Bindestreken nr. 10/79 og nr.1/1993 med omtale av Prøysen. 5) Reklamebrosjyre for Diamantsykler med Prøysens vise “Ungkarssalme” som innledning. Udatert [sent 70-tall?]. 6) Juletillegg til Arbeiderbladet 24/12-1986 med Prøysenartikkel på midtsidene. 7) Helsides utklipp fra Aftenposten julaften 1970 med div. juletekster av Prøysen. 8) Utklipp fra Norsk Ukeblad nr. 52/75 med “hjemme hos”-reportasje hos Else Prøysen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Div. reklamemateriell. 1) 2 eks. av reklamebrosjyre fra Tiden for Prøysens samlede verker. 1978. 2) 2 reklamer for “Så seile vi på Mjøsa” [identisk med bokens omsl.] m. bestillingsskjema for bokhandlerne. 1969. 3) Reklame for bokklubbens utgivelse av Torhild Viken: Alf Prøysen – et portrett i tekst og bilder. 4) Bindestreken nr. 10/79 og nr.1/1993 med omtale av Prøysen. 5) Reklamebrosjyre for Diamantsykler med Prøysens vise “Ungkarssalme” som innledning. Udatert [sent 70-tall?]. 6) Juletillegg til Arbeiderbladet 24/12-1986 med Prøysenartikkel på midtsidene. 7) Helsides utklipp fra Aftenposten julaften 1970 med div. juletekster av Prøysen. 8) Utklipp fra Norsk Ukeblad nr. 52/75 med “hjemme hos”-reportasje hos Else Prøysen.