En liten Hushålls-Bok, Innehållande Säkra underrättelser, om rätta beredningen af hwarjehanda äteliga waror, Unga Matmödrar til Tjenst, Af -. Andra Upplagan.

Utgitt: Stockholm, Tryckt hos J. C. Holmberg,
1786
(6), 79 s. Nyere pappomsl. Nesten gjennomg. fuktskjold. Bokormspor og rifter i noen bl. uten teksttap. Boken er restaurert. Bl. a. er første og siste blad oppkl. på nytt papir.
Kommentar: Rückersköld skrev åpenbart i tradisjonen etter Cajsa Warg, men er likevel kritisk til henne i andre arbeider. Men akkurat denne er ikke ofte å se!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

En liten Hushålls-Bok, Innehållande Säkra underrättelser, om rätta beredningen af hwarjehanda äteliga waror, Unga Matmödrar til Tjenst, Af -. Andra Upplagan.