Fredriksstad indtil det 20de aarhundrede. Retslig og kommunal administration. 1-3 i ett bind.

Utgitt: Kristiania,
1904 – 1906
Stor 8vo. VIII + 95 s. og XV + 99 s. og XV 255 s. Priv. granitolbd. Alle kanter noe skrapet. Pen materie m. noen få understr. m. blyant.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Fredriksstad indtil det 20de aarhundrede. Retslig og kommunal administration. 1-3 i ett bind.