• Hjem
  • Bøker
  • Lokalhistorie
  • HEDMARK
  • Fuldstendig Beskrivelse over gamle Storhammer By, som i fordums dage blomstrede paa Hedemarken, med mange Kirker, Klostere og andre Herlig- heder, som alt er gaaet til Grunde, tilligemed sandfærdig Beretning om den bekjendte store Sjø-Orm i Mjøsen og de mange underlige Jærtegn, som viste sig for den sidste Biskop i Hammer.

Fuldstendig Beskrivelse over gamle Storhammer By, som i fordums dage blomstrede paa Hedemarken, med mange Kirker, Klostere og andre Herlig- heder, som alt er gaaet til Grunde, tilligemed sandfærdig Beretning om den bekjendte store Sjø-Orm i Mjøsen og de mange underlige Jærtegn, som viste sig for den sidste Biskop i Hammer.

Utgitt: Christiania,
1863
8vo. 32 s. u. omsl. Slitt. Ryggen sydd sammen med korssting. En stor brun skjold på tbl. Alle hj. brettet eller slitt. En gj.gående brun flekk fra s. 9-22 i ytre marg.
Kommentar: I forordet [og på Nasjonalbiblioteket] oppgis forfatteren å være Mikkel Andersen Aalborg, sogneprest i Vang fra 1610 til 1626. Men BN I, s. 33 viser til at heftet er forfattet før 1600 og at det neppe kan være Aalborg.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Fuldstendig Beskrivelse over gamle Storhammer By, som i fordums dage blomstrede paa Hedemarken, med mange Kirker, Klostere og andre Herlig- heder, som alt er gaaet til Grunde, tilligemed sandfærdig Beretning om den bekjendte store Sjø-Orm i Mjøsen og de mange underlige Jærtegn, som viste sig for den sidste Biskop i Hammer.