Håndbok i flykjenning. Omfattende flytyper i: Amerika – Skandinavia – Storbritannia – Sovjetsamveldet. Fortrolig.

[1951]
67 flytyper presentert m. bilder. Bl. omsl., arkene festet m. splittbinders.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Håndbok i flykjenning. Omfattende flytyper i: Amerika – Skandinavia – Storbritannia – Sovjetsamveldet. Fortrolig.