Historisk Beretning om afg. Generallieutnant Bernhard Ditlef v. Staffeldt’s forhold under det norske Feldttog imod Sverige, under Overcommando af Norges daværende Konge, Hans Kongl. Høihed Prinds Christian Frederik af Danmark …Første – Anden Deel

Utgitt: Kjøbenhavn – Christiania,
1827 – 1829
XIV, 380, (3) + X, 302, XXXX, XXXIX s. Kart mgl. I ett noe nyere sjirtryggbd. m. marm. overtr. Navn på forsatsbl.: P. Fr. Rist
Kommentar: Bernhard Ditlef von Staffeldt, født i Pommeren, tysk-norsk offiser. Sjef for Norske jegerkorps 1803–14. Opprettet den første norske underoffiserskole 1791. Som oberst ledet han den seierrike kamp ved Trangen 25. april 1808. I 1814 generalløytnant og sjef for brigaden på vestsiden av Glomma. Hans føring under krigen er blitt sterkt kritisert, og som en av syndebukkene for felttoget ble han beskyldt for forræderi. Frikjent av en militær overkrigskommisjon, men deretter dømt til døden av høyesterett, en dom som ble ansett for høyst urettferdig. Benådet med festningsarrest inntil videre; i 1817 satt på frifot av helbredshensyn.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Historisk Beretning om afg. Generallieutnant Bernhard Ditlef v. Staffeldt’s forhold under det norske Feldttog imod Sverige, under Overcommando af Norges daværende Konge, Hans Kongl. Høihed Prinds Christian Frederik af Danmark …Første – Anden Deel