Janus. 7. årgang 1939. I to bd.

Utgitt: Oslo,
1939
907 + (1) s. Priv. skb. Pene.
Kommentar: Alf Larsen arbeidet for å få antroposofien akseptert i det norske samfunn. Antall abonnenter oversteg aldri 1000, men Janus’ innflytelse og betydning nådde langt utover denne beskjedne kretsen.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Janus. 7. årgang 1939. I to bd.