Jens Bjelke til Østråt. Norges Riges Kansler. Med innlagt ark, 17 x 4 cm, m. 1600-talls håndskrift og navn.

Utgitt: Kristiania,
1872
412 s. Samt. skb. Deklene litt buet og noe avskr. i kantene. Pen materie. Med innlagt ark, 17 x 4 cm, m. 1600-talls håndskrift og navn.
Kommentar: Teksten lyder: “Rigtig Copie bevidnes L. Hendr. Bielcke.” Fornavnet er vi usikker på, men tror det er riksadmiral Henrik Bjelke (1615-83) som i 1643 ble lensmann i Ide og Marker. [Norsk Biogr. leks. bd. 1.] Navneslippen er festet med knappenål i et brettet papir m. nydelig vannmerke fra Jerusalem Papir- mølle i Akerselven, merket med bikube og AG – Abraham Gleerup som var eier fra 1779-1812.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Jens Bjelke til Østråt. Norges Riges Kansler. Med innlagt ark, 17 x 4 cm, m. 1600-talls håndskrift og navn.