Jordbeskrivelse for den norske Almue. 1. Afsn.: Jordens Naturbeskaffenhed. 2. Afsn.: Om Menneske-Samfundene. 3. Afsn.: Evropa. 4. Afsn.: Skandinavien; første Afd. Kompl. som utgitt.

Utgitt: Kristiania, Selskabet for Folke- opplysningens Fremme,
1857-59
Liten 8vo. Fraktur. Samt. shirtryggbd. m. papiretikett på rygg. Litt avskr. Stort sett et pent sett.
Kommentar: Udgivet af Selskabet for Folkeoplysningens Fremme. I: Tillægshefte til “folkevennen”, 6te Aargang 1857. II: 4de Tillægshefte til “Folkevennen” 7de Aargang 1858. III: 2det Tillægshefte til “Folkevennen” 8de Aargang 1859.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Jordbeskrivelse for den norske Almue. 1. Afsn.: Jordens Naturbeskaffenhed. 2. Afsn.: Om Menneske-Samfundene. 3. Afsn.: Evropa. 4. Afsn.: Skandinavien; første Afd. Kompl. som utgitt.