Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider. Første og andet Bind af Kongeriget Norge. I ett bd.

Utgitt: Odense,
1777 – 1778
4to. Eldre skinnbd. m. marmorert sn. Bd. 1: 26 + CXV + 184 s. Bd. 2: LVI + 122 + 30 s. Kobberst. tittelvign. i begge bd. [I m. samisk motiv, II beleiringen av Fredrikshald fra 1716]. Ett utbrettkart og to utbrettpl. N. på fribl. Spor etter orm i fr. fals. Rift i foldekartet tidl. rep. m. tape. Portr. mgl.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider. Første og andet Bind af Kongeriget Norge. I ett bd.