Nervesystemets Udvikling gjennem Dyreriget. Foredrag av Konservator Nansen i Selskabet til Videnskabelighedens Fremme.

Ett ark, avisformat, avispapir, 3 spalter, fraktur. Revne kanter, brettet i 4, hull i midtbretten. Sterkt gulnet.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Nervesystemets Udvikling gjennem Dyreriget. Foredrag av Konservator Nansen i Selskabet til Videnskabelighedens Fremme.