Norske bygder. Utgitt av Redaksjonskomitéen for Norske Bygder, med støtte av Den Norske Stat og Norsk Folkemuseum. Bind V. Glåmdal.

Utgitt: Bergen,
1942
Leks 4to. Senere originalt sjirtingryggbind med dekorert overtrekk. Illustrert i farger og svart/hvitt. Et meget pent eksemplar.
Kommentar: Med bidrag av Randi ASker, A. W. Brøgger, R. T. Christianen, Chr. Erichsen, Halvor Floden, SIgurd Kolsrud, O. M. Sandvik, Håvard Skirbekk, MAgne Skrede, Hilmar Stigum, N. P. Vigeland. Med 6 fargetrykk, 40 plansjer og 258 bilder-

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Norske bygder. Utgitt av Redaksjonskomitéen for Norske Bygder, med støtte av Den Norske Stat og Norsk Folkemuseum. Bind V. Glåmdal.