Nyeste astronomisk Lærebog for almindelig Mand. Andet forbedrede Oplag.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1799
8vo. XLIV, 148 s. 7 kobberst. plansjer. Nyere enkelt skinnbd. St. på titttelblad. Litt plettet.
Kommentar: I samme bind: Grundtræk af Astronomien ved Ramus. Kjøbenhavn 1857. – Astronomiens Hovedlærdomme … af Gustav Adolph Jahn. København 1875. (Stjernekaart og Maanekart mangler) – Grundzüge der Astronimie und Astrologie der Alten besonders der Aegypter. Leipzig 1857 – Nogle kosmiske Fænomener … af Eugen Ibsen. Kjøbenhavn 1860

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Nyeste astronomisk Lærebog for almindelig Mand. Andet forbedrede Oplag.