Om Norge

S. 70 – 96 av Minerva juli 1790. Ubesk. Påkl. bl. ark m. Skougaards notater
Kommentar: Se Schiøtz 791.Gjengitt i sin helhet i Schnitler: “Norges kunstneriske opdagelse”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Om Norge