Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbrandsdalens Provstie i Aggershuus Stift i Norge, med Kobbere. Første ( – ) Anden Deel.

Utgitt: Kiøbenhavn,
1785 – Faksimileutg. Oslo 1956.
(14), Foldek., 164 s., VII Tab. + (1), 237 s., 2 Tab. I ett. orig. skinnryggbd. m. marmorerte permer. Noe avskrapet rygg og slitt i øvre kapitél. Ellers pen.
Kommentar: Ikke helt vellykket faksimile.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbrandsdalens Provstie i Aggershuus Stift i Norge, med Kobbere. Første ( – ) Anden Deel.