Pl. 262. (Klourt / Lycopus Eurpæus). Fra verket Svensk Botanik.

Utgitt: Stockholm,
1805
Originalt håndkolorert kobberstikk. Papirmål: 22 x 13 cm. Platemål: 18,5 x 11,5 cm. Litt ugjevn høyre kant, ellers et meget pent eksemplar.
Kommentar: “Svensk botanik” ble utgitt i 117 hefter med omslag (11 bind) mellom 1802 og 1843. Fra bind 4.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Pl. 262. (Klourt / Lycopus Eurpæus). Fra verket Svensk Botanik.