Samlede skrifter. I-V.

Utgitt: Kjøbenhavn,
1887-1890.
8vo. 589 + 609 + 597 + 485 + 625 sider. Fraktur. Originale granitolbind. Dekorerte forsatser og dekorerte snitt. Løst blad i bind I. Meget pene eksemplarer.
Kommentar: Bindene inneholder blandt annet: Bind I. Andreas Munch: Livskisse av M.J Monrad. Ephemerer. Dikt Bind II. Utvlgte dikt. Bind III. En Aften Paa Giske. Lord William Russell. Bind IV. Pave og Reformator. Borgruinen. Bind V. To Billeder fra Italien. Pigen fra Norge.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Samlede skrifter. I-V.