• Hjem
  • Bøker
  • Personhistorie
  • Bøker eldre enn 1850
  • Sønlig og Sørgelig Eftermæle over Sin i Livet Højt-elskelige og I Døden Salige Moder, Den Ædle og Velfornemme Madame Mad. Anna Christina Lindenberg, Hvis Lives Lampe i Verden blev tændt den 27de Sept. 1669. som efter 66 Aars, 2 Maaneders og 4re Dagers klare Skin, der udi ingen Verdens paasommende Sorrig enten hvegede eller fordunkledes, endelig i Døden blev udslukket den 1ste Decembr. 1735. Og de overblevne Jordiske Levninger den 7de nest efter ved et Højfornemme Følgeskab igjen bleve overleverede Jorden. Af Den Salige Afdødes Daatter-Mand.

Sønlig og Sørgelig Eftermæle over Sin i Livet Højt-elskelige og I Døden Salige Moder, Den Ædle og Velfornemme Madame Mad. Anna Christina Lindenberg, Hvis Lives Lampe i Verden blev tændt den 27de Sept. 1669. som efter 66 Aars, 2 Maaneders og 4re Dagers klare Skin, der udi ingen Verdens paasommende Sorrig enten hvegede eller fordunkledes, endelig i Døden blev udslukket den 1ste Decembr. 1735. Og de overblevne Jordiske Levninger den 7de nest efter ved et Højfornemme Følgeskab igjen bleve overleverede Jorden. Af Den Salige Afdødes Daatter-Mand.

Utgitt: København,
1735
(7) s. Senere skinryggbind med marmorert overtrekkspapir. Fraktur. Vignetter. Litt støtte kapiteler, ellers pen.
Kommentar: “Ja, Hierte Moder! Ja dit Liv var ikkun Møje; Din fliyyighed var stor, din haand var med dit Øje.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Sønlig og Sørgelig Eftermæle over Sin i Livet Højt-elskelige og I Døden Salige Moder, Den Ædle og Velfornemme Madame Mad. Anna Christina Lindenberg, Hvis Lives Lampe i Verden blev tændt den 27de Sept. 1669. som efter 66 Aars, 2 Maaneders og 4re Dagers klare Skin, der udi ingen Verdens paasommende Sorrig enten hvegede eller fordunkledes, endelig i Døden blev udslukket den 1ste Decembr. 1735. Og de overblevne Jordiske Levninger den 7de nest efter ved et Højfornemme Følgeskab igjen bleve overleverede Jorden. Af Den Salige Afdødes Daatter-Mand.