Trondhjems Stift og Nidaros Bispedømme 1537-1953. 1. Reformasjon og enevelde 1537-1804. / 2. Fra embetskirke til folkekirke 1803-1953. (Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-1953. Første del: Bind II-III)

Utgitt: Trondheim, Nidaros Domkirkes restuareringsarbeider,
1987
4to. 447 + 404 s. Rikt illustrert. Orig. røde skinnryggbind med vareomslag. Noe fuktskj. på begge omsl., har ikke slått gj. Ellers pene.
Kommentar: Heri bl.a. biografier over prester i bispedømmet gjennom tidene.

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Trondhjems Stift og Nidaros Bispedømme 1537-1953. 1. Reformasjon og enevelde 1537-1804. / 2. Fra embetskirke til folkekirke 1803-1953. (Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-1953. Første del: Bind II-III)