Ugentlige Efterretninger om Nutidens viktigste Begivenheder og Personligheder samt Dagens Nyheder … Januar til Dec. Syvende Bind

Utgitt: Christiania,
1858
Folio. 228 s. Illustr. m. xylogr.Fraktur. M. årgangstittelbl. og innholdsfortegnelse. Samt. litt slitt skinnbd. S. 195/198 løse m. slitte marger og rift, ellers pen materie.
Kommentar: Med 1. trykk av Ibsen (se Henrik Ibsens Skrifter), her finnes: Til Carl Johans Minde – Kong Haakons Gildehal – Byggeplaner – Markblomster og Potteplanter – En Fuglevise – Kong Haakons Gildehal (utvidet).

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Ugentlige Efterretninger om Nutidens viktigste Begivenheder og Personligheder samt Dagens Nyheder … Januar til Dec. Syvende Bind