Upplands runstenar. En allmänfattlig öfversikt. Med 47 figurer i texten och 1 karta.

Utgitt: Uppsala,
1913
96 s., foldekart. Orig., slitt omsl. Ded. fra forf.
Kommentar: “Herr Professor Alexander Bugge/ från vännen förf.”

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Upplands runstenar. En allmänfattlig öfversikt. Med 47 figurer i texten och 1 karta.