(Pontoppidan Erik):

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!