Shakespeare, William:

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!